Informaţii pentru cetăţenii români

Indemnizația de maternitate și de paternitate în Italia

Conform prevederilor art. 22 și următoarele ale D.L. nr. 151/26.03.2001, Indemnizația de maternitate este plătită pe durata concediului de maternitate și se acordă:

 • - Salariatelor asigurate la INPS (muncitoare, ucenice, funcționare, directoare) care au un raport de muncă în momentul începerii concediului de maternitate;
 • - Șomerelor sau lucrătoarelor cu raportul de muncă suspendat, dacă se află într-una din următoarele situații: 1.Concediul de maternitate a început în maxim 60 de zile de la încetarea activității; 2. Concediul de maternitate a început după cel puțin 60 de zile de la încetarea activității, însă mama are dreptul la indemnizație de șomaj, "de mobilitate" sau se află în șomaj tehnic. În cazul șomerelor care în ultimii 2 ani au lucrat fără a fi asigurate împotriva șomajului, acestea pot beneficia de prestație dacă concediul de maternitate a început în maxim 180 de zile de la încetarea activității și în ultimii 2 ani au fost plătite la INPS cel puțin 26 de contribuții săptămânale.
 • - Lucrătoarelor agricole care figurează în listele nominale anuale cu cel puțin 51 de zile lucrate în domeniul agricol;
 • - Personalului casnic și de îngrijire (colf și badante) cu 26 de contribuții de asigurări sociale săptămânale plătite la INPS în anul anterior sau 52 de contribuții săptămânale plătite în ultimii 2 ani;
 • - Lucrătoarelor înscrise în gestiunea separată a INPS, cu condiția ca în ultimele 12 luni dinaintea concediului de maternitate să fi fost plătite cel puțin 3 contribuții lunare la INPS. Liberele profesioniste nu sunt obligate să îți ia concediul de maternitate, însă prezența la lucru determină pierderea dreptului de indemnizația de maternitate.
 • - Lucrătoarelor autonome (artizanat, comerț, lucrătoare autonome din agricultură, etc.) înregistrate la INPS în baza activității desfășurate și cu contribuțiile de asigurări sociale plătite la zi.

Potrivit prevederilor legale din Italia, concediul de maternitate durează maxim 5 luni (de regulă, ultimele 2 luni înainte de naștere și primele 3 luni după nașterea copilului). Pe durata concediului de maternitate, lucrătoarea beneficiază de o indemnizație de maternitate care reprezintă echivalentul a 80% din salariu, iar perioada respectivă este recunoscută ca vechime în muncă.

Lucrătoarea are posibilitatea, de asemenea, să își ia concediul de maternitate obligatoriu în ultima lună de sarcină și în primele 4 luni după naștere, cu condiția ca în luna a șaptea de sarcină, medicul specialist să ateste că respectiva alegere nu pune în pericol sănătatea mamei și a nou născutului.

Direcția Teritorială de Muncă competentă teritorial poate dispune asupra întreruperii anticipate a lucrului sau a amânării revenirii mamei la locul de muncă (până la a șaptea lună după naștere) dacă se constată că, condițiile de muncă pot avea consecințe negative asupra sănătății mamei și a minorului.

În general, indemnizația de maternitate se regăsește pe fluturașul de salariu și este plătită de către angajator, care ulterior va primi respectivele sume de la INPS.

În cazul lucrătoarelor care acordă asistență familiilor (menajerele, îngrijitoarele), lucrătoarelor liber profesioniste, lucrătoarelor agricole angajate pe perioadă determinată, angajatelor sezoniere, șomerelor, lucrătoarelor parasubordonate și lucrătoarelor autonome indemnizația este plătită direct de către INPS.

Cererea pentru obținerea indemnizației de maternitate trebuie prezentată la INPS astfel:

 • - online - pe site-ul www.inps.it (este necesar să vă creați un cont pe site-ul INPS);
 • - telefonic - sunând la numerele de telefon: 803164 (apelabil gratuit de la un telefon fix), 06164164 (apelabil de la un telefon mobil);
 • - cu sprijinul unei instituții de asistență denumită "patronato".

Cererea trebuie prezentată înainte de începerea concediului de maternitate. Dacă a trecut mai mult de un an de la sfârșitul concediului de maternitate și nu ați prezentat încă o cerere pentru obținerea indemnizației de maternitate, veți pierdeți acest drept.

Este necesar să comunicați data nașterii copilului și alte informații solicitate în maxim 30 de zile de la naștere, prin căile indicate mai sus.

Certificatul medical care atestă existența sarcinii și orice altă documentație medicală solicitată de INPS pentru completarea dosarului dvs. În vederea acordării indemnizației de maternitate trebuie prezentate în original la sediul INPS competent teritorial sau prin recomandată cu confirmare de primire (pe plic e necesar să menționați: numărul de înregistrare primit în momentul transmiterii cererii online și mențiunea "documentazione domanda di maternità/partenitè - certificazione medico sanitaria").

Indemnizația de paternitate acordată taților este o indemnizație economică, ce înlocuiește retribuția, plătită de INPS lucrătorului pentru o perioadă de absență de la locul de muncă, numai în următoarele cazuri:

 • deces sau infirmitate gravă a mamei,
 • abandon al copilului de către mamă,
 • încredințare exclusivă a copilului,
 • mama a renunțat total sau parțial la concediul de maternitate cuvenit în caz de adopție sau minori încredințați spre creștere.

În mod experimental, în perioada 2013 - 2015 au fost introduse următoarele măsuri:

 • tatăl salariat este obligat ca în primele 5 luni de la nașterea copilului să își ia o zi liberă, pentru care va primi o indemnizație echivalentă cu 100% din salariu. Aceasta poate fi luată simultan cu concediul de maternitate al soției.
 • tatăl salariat, are posibilitatea ca în primele 5 luni de la nașterea copilului să își ia alte 2 zile libere, cu acordul mamei, care să înlocuiască 2 zile din concediul de maternitate al mamei.

Pentru cele 2 zile lucrătorul va primi o indemnizație echivalentă cu 100% din salariu. Ambii părinți pot beneficia de concediu parental pentru creșterea copilului (facultativ) pentru un maxim de 11 luni în total, ce pot fi utilizate în primii 8 ani ai copilului.

Mama își poate lua până la 6 luni de concediu (după terminarea concediului de maternitate), iar tatăl are dreptul la maxim 7 luni, cu condiția ca totalul liberelor luate de cei doi părinți să nu depășească limita de 11 luni.

Pe durata concediului facultativ, lucrătorii și lucrătoarele au dreptul, în primii 3 ani de viață ai copilului, la o indemnizație care reprezintă echivalentul a 30% din salariu, pentru o perioadă de maxim 6 luni (valabil pentru ambii părinți). Pentru perioada de timp restantă se acordă indemnizația de 30% doar dacă venitul părintelui solicitant al prestației nu depășește limita stabilită anual (în anul 2013 este de 16.101,47 Euro).

Dacă venitul realizat depășește această limită, solicitantul are dreptul la concediu, însă nu și la indemnizație. Cererile pentru obținerea indemnizației pentru concediul facultativ se depun la INPS după aceleași modalități ca și în cazul indemnizației de maternitate.

În mod experimental, în perioada 2013 - 2015, a fost introdusă posibilitatea ca mama să beneficieze, după terminarea concediului de maternitate, pentru următoarele 11 luni (ca soluție alternativă la concediul facultativ pentru creșterea copilului) de "vouchere" pentru plata serviciilor de baby-sitting.

Sărbătorirea Zilei Naționale a României

03.12.2019

Luni, 2 decembrie 2019, în organizarea comună a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția și a Consulatului General al României la Trieste, a avut loc un eveniment de înaltă ținută…

Lista secțiilor de votare organizate în circumscripția Consulatului General al României la Trieste

28.10.2019

Votarea va avea loc în străinătate în zilele de 8, 9 și 10 noiembrie 2019 (turul I), respectiv 22, 23 și 24 noiembrie 2019 (turul II). Orarul de votare va fi: 12.00-21.00 în ziua de vineri și 07.00-21.00 în…

Participarea consulului general al României la Trieste la o întrevedere cu membri ai comunității românești din orașele Schio și Verona

27.10.2019

În zilele de vineri, 25 octombrie 2019, respectiv sâmbătă, 26 octombrie 2019, consulul general al României la Trieste, domnul Cosmin Victor Lotreanu, a avut două întrevederi în format extins, în orașele Schio și…